У дома > За нас >КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА КАРБОНОВАТА РАКЕТКА

IQC проверка

Дефектна необработена рамка, разделена с ясен етикет

Автоматична машина за измерване на тегло и баланс

калибриране за електронни везни

Производство и качествен канбан

Шоурум за продукти